START
Liczba projektów:

Kulturalne inspiracje

Lidzbark
Przedstawienie teatrzyku lalek, film prezentujący działalność biblioteki, spotkanie autorskie...

Celem projektu było uświadomienie młodym ludziom, że nawet w niewielkim środowisku można na co dzień obcować z kulturą, a nawet ją tworzyć. Dostęp do kultury w małym miasteczku jest bardzo utrudniony, dlatego bibliotekarze zaproponowali starszym dzieciom i młodzieży różnorodne działania w sferze kultury i edukacji, aby rozszerzyć ich wiedzę i umiejętności z zakresu czterech podstawowych dziedzin: filmu, teatru, literatury i malarstwa.

Stosując formę eksperymentowania i zabawy w sztuce, starano się rozwijać wyobraźnię i kreatywność dzieci i młodzieży.

Bibliotekarze do działań projektowych wykorzystywali różnorodne środki, aby w jak najbardziej obrazowy sposób wskazać możliwości, jakie dają nowe technologie i Internet. Przekazywanie własnej wiedzy, doświadczeń i emocji za pomocą samodzielnie wykonanej prezentacji multimedialnej, bloga czy filmu – to ważny element w edukacji dzieci i młodzieży, pomagający oswoić współczesny obrazkowy świat, podnoszący ich kompetencje oraz pozwalający wchodzić w nowoczesne społeczeństwo.

Celem projektu było również niwelowanie różnic edukacyjnych i kulturalnych w stosunku do dzieci i młodzieży z dużych ośrodków, zaprezentowanie nowych form spędzania wolnego czasu w bibliotece, aktywizacja młodych ludzi w kształtowaniu oferty kulturalnej miasta.

Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież z Lidzbarka w wieku od 11 do 18 lat. W warsztatach: teatralnych, filmowych, literackich i plastycznych uczestniczyło 80 osób, 202 osoby obejrzały spektakl teatralny zaprezentowany przez aktorów Teatru Moralitet z Krakowa, a 61 osób uczestniczyło w spotkaniu autorskim z M.K. Piekarską. Około 1500 osób (mieszkańcy miasta) wzięło udział w wydarzeniach kulturalnych zaplanowanych w projekcie lub było użytkownikami blogów.

Zaplanowano i przeprowadzono następujące działania:

1) warsztaty teatralne poprowadzone przez profesjonalistę Tadeusza Sobczaka - aktora lalkarza, instruktora teatralnego i twórcę programów edukacyjnych. Przy pomocy lalek uczestnicy warsztatów uczyli się bezpiecznego przeżywania emocji i uczuć podczas publicznego występu, oswajania się ze strachem i wstydem, dowiedzieli się, czym jest trema i jak z nią walczyć, ćwiczyli emisję głosu, dykcję, interpretację tekstu, a także poznawali proces tworzenia lalki scenicznej.

2) warsztaty filmowe – pod kierunkiem absolwenta studium aktorskiego, studenta szkoły filmowej oraz autora filmów krótkometrażowych Piotra Janiszewskiego młodzież poznawała tajniki sztuki filmowej. Omawiano zasady konstruowania przekazu filmowego, etapy tworzenia filmu fabularnego, dokumentalnego i reportażu, poznawano pracę ekipy filmowej, rodzaje planów i ujęć filmowych, pracowano nad scenariuszem i jego realizacją. Efektem warsztatów jest film prezentujący działalność biblioteki oraz reportaż ze spotkania autorskiego z Wojciechem Kassem;

3) warsztaty literackie poprowadzone przez Wojciecha Kassa, poetę i kustosza Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie. Prowadzący wyjaśniał kim jest poeta, czym jest wiersz i jak powinno się nad nim pracować, jakie cechy powinien mieć dobry wiersz, omawiał przyniesione przez uczestników wiersze, udzielał wielu cennych uwag i wskazówek. Wspólnie czytano i tworzono oktostychy. Wiersze uczestników warsztatów (gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych) są zamieszczane na blogu Poetyckie inspiracje;,

4) warsztaty plastyczne – plenery poprowadzone przez malarkę Elżbietę Murawską, która maluje różnymi technikami obrazy inspirowane naturą i ma bogate doświadczenia malowania w plenerze. W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami plastycznymi zorganizowano dwa plenery, w których wzięli udział uzdolnieni plastycznie gimnazjaliści i licealiści. Prowadząca omówiła najważniejsze elementy malarstwa i rysunku plenerowego, indywidualnie pomagała wybrać element kompozycji oraz dobrać odpowiednią technikę. Plenery stanowiły okazję do kształcenia zmysłu obserwacji, wyczulenia na nastrój i piękno krajobrazu. Oprócz zajęć w plenerze uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę twórców nieprofesjonalnych w MGOK w Lidzbarku oraz podzielić się artystycznymi wrażeniami i spostrzeżeniami. Prace wykonane podczas plenerów zostały wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w budynku Biblioteki;

5) spektakl teatralny – uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej obejrzeli spektakl teatralny pt. „Po drugiej stronie lustra” w wykonaniu aktorów Profilaktyczno-Edukacyjnego Teatru dla Dzieci i Młodzieży „Moralitet” z Krakowa. Spektakl ukierunkowany był na przeciwdziałanie agresji i przemocy. Twórczość Teatru Moralitet inspirowana jest problemami i emocjami dotykającymi dzieci i młodzież. Poprzez sztukę aktorzy chcą skłonić młodego widza do przemyśleń i refleksji. Po zakończeniu przedstawienia aktorzy prowadzili rozmowę z młodzieżą;

f) spotkanie autorskie z pisarką dla młodzieży i dziennikarką Małgorzatą Karoliną Piekarską. Posługując się prezentacją multimedialną autorka scharakteryzowała swoje powieści, z ogromną szczerością mówiła o pracy twórczej, o sobie, o spotkaniach z czytelnikami, czytała fragmenty swoich powieści, odpowiadała na wszystkie pytania i podpisywała swoje książki;

6) uczestnicy warsztatów teatralnych przygotowali prezentację multimedialną „Teatr lalek” oraz lalkowy spektakl teatralny pt. „Pinokio”, który zaprezentowano przedszkolakom. Przy pomocy wolontariuszy przeszli wszystkie etapy tworzenia przedstawienia teatralnego, od wyboru scenariusza poprzez podział ról, wykonanie lalek scenicznych, przygotowanie scenografii, ćwiczenie interpretacji tekstu, animację lalkami. Końcowy szlif przedstawieniu nadał aktor lalkarz Tadeusz Sobczak, który obejrzał próbę generalną, udzielił końcowych rad dotyczących interpretacji tekstu, ekspresji i animacji lalkami;

7) pod kierunkiem bibliotekarki i wolontariuszki młodzież prowadziła blog Poetyckie inspiracje, na którym zamieszczano wiersze nie tylko uczestników warsztatów literackich;

i) zorganizowano wystawę prac poplenerowych zatytułowaną „Lidzbarskie pejzaże”, którą można oglądać w wypożyczalni biblioteki;

j) podczas różnorodnych imprez z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Lidzbarka prezentowano efekt pracy uczestników warsztatów filmowych - film prezentujący działalność biblioteki. Film oraz reportaż ze spotkania autorskiego z Wojciechem Kassem został zamieszczony na blogu dokumentującym działania podejmowane w ramach projektu.

http://kulturalneinspiracje.blogspot.com

Konkurs Grantowy "Aktywna Biblioteka"

Obszary tematyczne

Uczestnicy

Województwo


Lidzbark