START
Liczba projektów:

Biblioteka oknem na świat - promocja Biblioteki, Książki i Informacji

Chełmża
Defilada postaci bajkowych,plebiscyt na najchętniej czytaną książkę, przedstawienie dla dzieci...

Celem projektu była promocja działalności bibliotek publicznych powiatu toruńskiego w środowisku lokalnym a także szeroko pojęta popularyzacja książki i informacji.

W ramach projektu odbyło się wiele, bardzo różnorodnych działań: wydano foldery promocyjne, przygotowano wystawę Książka na obrazach, plebiscyt na najchętniej czytaną książkę, konkurs fotograficzny Podglądani na czytaniu, barwny korowód bajkowych bohaterów ulicami miasta, przedstawienie dla dzieci Sąd nad książką, wystawa o bibliotekach w Unii Europejskiej. Zorganizowano także uroczystość Dzień Bibliotek i Bibliotekarza, konkurs literacki Wizja biblioteki XXI w., konkurs plastyczny na plakat Czytanie to moja pasja, wystawę Historia zakładki oraz co czytelnicy zostawiają w książce, ponadto odbył się cykl spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Łącznie w wymienionych działaniach brało udział ponad 4,5 tys. osób.

Udział biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek, uzyskanie grantu w Konkursie „Aktywna Biblioteka” i Mikrograntu „Podaj Dalej”, oprócz pozyskania środków finansowych, miała także duże znaczenie prestiżowe. Ogólnopolskie nagłośnienie roli i potencjału bibliotek zwróciło uwagę nie tylko mieszkańców, ale także władz samorządowych.

Więcej na: http://www.pimbp.pl/

Konkurs Grantowy "Aktywna Biblioteka"

Obszary tematyczne

Uczestnicy

Województwo


Chełmża