START
Liczba projektów:

Premier Stanisław Mikołajczyk – wielka postać małej Ojczyzny

Dobrzyca
Przybliżenie społeczności lokalnej sylwetki działacza - posła na Sejm - Stanisława Mikołajczyka...

Celem projektu było: pogłębianie wiedzy o historii Małej Ojczyzny poprzez m.in. przybliżenie społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, sylwetki Stanisława Mikołajczyka z okazji 110. rocznicy jego urodzin i 45. rocznicy śmierci.

Stanisław Mikołajczyk był przywódcą Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłem na Sejm II RP (III kadencji), premierem rządu RP na uchodźstwie, po II wojnie światowej posłem do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy oraz wicepremierem i ministrem rolnictwa w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej. Projekt adresowany był do wszystkich uczniów z terenu Gminy Dobrzyca (6 szkół podstawowych i jedno gimnazjum) oraz do dorosłych.

Przeprowadzono następujące działania:

- Zorganizowano trzy konkursy o zasięgu gminnymplastyczny dla kl. I-IV SP, wiedzy dla kl. V-VI wszystkich szkół podstawowych z terenu całej gminy i miejscowego gimnazjum oraz fotograficzny dla młodzieży i dorosłych. Bohaterem konkursów był S. Mikołajczyk. Konkursy przebiegały w dwóch etapach. Liczba uczestników eliminacji gminnych była limitowana i wzięli w nich udział najlepsi, wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych. Uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

- Przygotowano trzy wystawy prac plastycznych i fotograficznych oraz wycinków prasowych z ostatnich 20 lat opisujących różne uroczystości mikołajczykowskie.

- Odbyło się tematyczne spotkanie z autorem książki o S. Mikołajczyku.

- Zorganizowano wycieczkę autokarową „Śladami Stanisława Mikołajczyka” m.in. do Poznania, gdzie uczestnicy wycieczki złożyli kwiaty pod Jego pomnikiem i na grobie, spotkali się w Urzędzie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego - Prezesem Towarzystwa im. S. Mikołajczyka, zwiedzili muzeum oraz inne miejsca pamięci.

- Odbyła się wycieczka rowerowa do wsi, w której S. Mikołajczyk spędził młodość, zakończona wspólną zabawą przy ognisku.

Informacje o działaniach związanych z Projektem umieszczono na stronie WWW Urzędu Gminy (www.dobrzyca.bazagmin.pl), plakatach, tablicach informacyjnych we wsiach, szkołach, zakładach pracy, przekazano do lokalnej prasy.

Konkurs Grantowy "Aktywna Biblioteka"

Obszary tematyczne

Uczestnicy

Województwo


Dobrzyca