START
Liczba projektów:

Projektowanie gry planszowej o historii Bornego Sulinowa – jako czas twórczej i fascynującej pracy w celu lepszego poznania naszej małej ojczyzny

Borne Sulinowo
W ramach projektu powstała gra planszowa pt. „Borne Sulinowo – wczoraj i dziś”...

Celem projektu było wzbudzenie zainteresowania młodzieży gimnazjalnej bogatą historią Bornego Sulinowa oraz wzmocnienie ich potencjału rozwojowego poprzez pracę nad projektowaniem gry planszowej związanej z historią tego miasta.

Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu spotkań młodzieży z ludźmi badającymi historię Bornego Sulinowa, odwiedzeniu Izby Muzealnej znajdującej się w mieście oraz przeprowadzeniu kilku wycieczek z przewodnikiem po terenie miasta i gminie. Młodzież miała okazję spotkać się m.in. z autorem pierwszej książki o Bornem Sulinowie pt. „Borne Sulinowo – historia wyryta w lesie”, Robertem Cyganem, autorami publikacji: „Z GPS po bunkrach” – Waldemarem Pawlakiem i Tadeuszem Wojewódzkim, Kierownikiem Izby Muzealnej – Dariuszem Czerniawskim. W efekcie doszło do spotkań, na których młodzież pod okiem instruktora zaprojektowała promocyjno – edukacyjną grę planszową o historii Bornego Sulinowa, która została wydrukowana na koniec projektu pn. „Borne Sulinowo – wczoraj i dziś.”

Dzięki dużemu artykułowi w czasopiśmie lokalnym „Temat Szczecinecki” z dn. 12 maja 2011 roku powstająca jeszcze wtedy gra zaczęła cieszyć się ogromnym zainteresowaniem. Rozgłos, jaki uzyskała, stał się rozgłosem też samej biblioteki. Instytucja zyskała szacunek wśród społeczności lokalnej. Bibliotekarze otrzymywali również e-maile, które świadczyły o zainteresowaniu projektem i grą. Także na forach internetowych widać było spore zainteresowanie pomysłem.

Dzięki projektowi młodzież biorąca w nim udział podniosła swoje kwalifikacje i nabyła nowe umiejętności, potrafiąc efektywnie pozyskać informacje dotyczące miasta i gminy oraz nauczyła się tę widzę wykorzystać w dalszej pracy. Tworząc grę planszową umożliwiono społeczności lokalnej, a także turystom poznanie lokalnej historii. Wzrost poziomu wiedzy społeczności lokalnej powoduje natomiast jej większą spójność i wzrost poczucia niezwykłości miejsca, które zamieszkuje.

Konkurs Grantowy "Aktywna Biblioteka"

Obszary tematyczne

Uczestnicy

Województwo


Borne Sulinowo